Chalets, không có phòng

Khách có thể chọn các Toà nhà với 2 phòng ngủ (8 \ 10 giường) và Toà với 1 phòng ngủ (4 \ 5 giường) hoặc Toà vượt trội (ngủ 6).